Hjem»Aktuelt

Aktuelt

Logo til bibliotek

Bokloppemarked i biblioteket

17. februar 2016

Vi forbereder flytting til nytt lokale. I den forbindelse ryddes det i boksamlingen. Biblioteket vil derfor ha bokloppemarked f.om. mandag 29. februar og til flyttingen starter, eller til det blir tomt.

Kommunevåpen

Parafinovn og oljetank

05. februar 2016

Ifølge teknisk forskrift 01.01.2016 § 14.4 er det ikke tillatt å installere oljekjel, parafinbrennere, gassbrennere eller lignende som benytter fossilt brensel. Biobrensel er fortsatt  tillatt. 

logo_lokal_grønn_mail

Gavedryss fra Bruktstua

08. januar 2016
Logo - Etablererservice

Nytt etablererkurs starter 12. januar 2016

09. desember 2015

12. januar starter årets første etablererkurs i regi av Etablererservice Østfold. Sted: Gamle Tune Rådhus i Grålum, Sarpsborg.

Valgresultater i Aremark 2015

25. september 2015
Dekningsikon

Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging

12. mai 2015

Grensekommunene (Marker, Rømskog og Aremark) planlegger å søke Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet om tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunen, frist 15. mai.

aremark

Kunngjøring av vedtatt Områdereguleringsplan for Strømsfoss

27. mars 2015

Kommunestyret i Aremark kommune behandlet i møte 12.02.2015, sak 4/15 Områdereguleringsplan for Strømsfoss i henhold til plan og bygningslovens §12-12.