Hjem/Alle tjenester/Barn og oppvekst

Barn og oppvekst

Består av grunnskolen, skolefritidsordning (SFO), barnehage, kultur og bibliotek, kulturskole og voksenopplæring.

Virksomhetsleder / Rektor Per Ole Pihlstrøm Tlf. 922 44 593

Besøksadresse: Aremark skole, 1798 Aremark