Her finner du en liste over ansatte

Navn Virksomhet Telefon
Sentralbord / Postmottak   69 19 96 00
     

Administrasjon

   
Andreas Lervik Kommunedirektør 93 43 46 98
Mette Eriksen Regnskap og økonomisjef 97 76 74 30
Ann Kristin Jansson Lønn 47 45 44 58
Yvonne Grundnes Personalrådgiver/oppvekstfaglig rådgiver 99 57 73 70
Oda Bentzen Løvås Controller/økonomirådgiver - permisjon til mars 2021 98 89 72 79
Lanie Tran Økonomi- og informasjonsmedarbeider 41 52 40 47
Mary Anne Gløboden Arkivar/personvernombud 98 21 21 82
Martine Akre Arkivar - permisjon  46 93 58 05
Leif Ruben Kilen Arkivar 91 87 27 49
Nina Krafft Skolleborg Næringsrådgiver/saksbehandler 90 87 82 18
Anita Eliassen Fosser Fagforbundet 93 40 10 79
     

Barnevern / Helse- og omsorg

   
Christian Gundersen Virksomhetsleder barnevern, helse- og omsorg 92 61 64 40
Helene Bjerkman Lilledal Miljøterapeut/barnevernet 69 19 96 00
Cathrine Aadahl Psykisk Helsetjeneste 47 69 92 63
Kristin Staal Barnevern/folkehelsekoordinator 69 19 96 00
Rita Martinsen Kommunelege 69 19 96 90
Mirjam Kilen Lege - permisjon til 15.08.2021 69 19 96 90
Linda Grandal  Lege/ smittevernlege - vikar for Mirjam Kilen 90 58 91 42
Ane Grydeland Fysioterapi 40 40 14 79
Benedicte Borge Bakstad Ergoterapi 93 24 31 62
Cecilie Billington Hedin Demenskoordinator 93 24 40 96
Heidi Sommerseth Avdelingsleder Fosbykollen sykehjem 41 55 47 05
Kirsti Brynildsen Avdelingsleder Hjemmestjenesten 45 63 70 42
Trond Korseth Avdelingsleder Kjøkken og vaskeri 98 21 21 70
Linda Dagrød Saksbehandler helse 48 86 97 89
     
Legekontor   69 19 96 90
Legevakt i Halden Etter kl. 16 116 117
Fosbykollen sykehjem   98 21 21 89
Vakttelefon Fosbykollen   98 21 21 75
     

Barn og oppvekst

   
Frode Gabrielsen Virksomhetsleder / rektor ved Aremark skole 47 88 26 89
Kathrine Walthinsen Biblioteksjef 48 94 77 47
Aremark skole Sentralbord 48 95 08 62
Hege Myhren-Larsen Skole- og helsesøstertjenesten 45 40 63 11
Ragnfrid Næss Virksomhetsleder barnehage 92 25 18 74
     

Teknisk

   
Henriette Cecilie Wisur-Olsen Virksomhetsleder teknisk 95 05 55 93
Maiken Balder VA ingeniør 91 12 06 67
Line Dalene Saksbehandler teknisk 47 45 45 11
Roy Dokke Driftsoperatør VA 92 80 40 99
Stefan Näset Driftsoperatør / snekker 97 09 37 44
Ole Henrik Johansen Driftsoperatør / rørlegger 95 49 52 19
Nils Håkon Buer Prosjektleder 91 13 34 06
Wiggo Andersen Driftstekniker kommunale bygg 98 21 21 83
Martine Hakelund Hansen Byggesak 47 79 72 45
Karl Martin Møgedal Jordbruk 92 48 69 58
Kjell Ove Burås Skogbruk 91 70 61 18
Ann Kristin Halvorsrud Viltforvaltning 45 40 67 53
Ole Christian Torgalsbøen Brannsjef 97 02 22 21
Mona Kristin Bergstrøm Renholdsleder 98 21 21 84